【南吕】金字经_学仙须学做原文,翻译,赏析_拼音版_作者未知作者 

【南吕】金字经_学仙须学做

作者:未知作者 朝代:元代
【南吕】金字经_学仙须学做原文
学仙须学做天仙,修炼金丹性命全。全,羲皇画卦先。先天К,明师的诀传。
 金丹大药不难求,家家有种可自修。修,休离丹灶头。无中有,坎离颠倒收。
 金丹妙道大神功,降收白虎摄赤龙。龙,烹煎玉鼎中。须臾用,阴阳造化工。
 黍珠饵罢罢雍雍,精调火候十月功。功,胎仙灵变通。婴儿踊,万真朝绛宫。
 慧光明彻本来宗,无边法界一性通。通,禅心空不空。如来共,老君儒化同。
 修真祖性复全真,自在逍遥物外人。人,无贪无恚嗔。长生事,杏花枝上春。
 善功八百行三千,四海遨游度有缘。缘,九重丹诏宣。乘鸾鹤,班行列御前。
 见闻知觉总休题,悟得真空及第归。归,勘破造化机。非难易,永劫天地齐。
 天机泄漏勉诸公,不是寻常乾慧通。通,扫除皈正宗。勤修奉,化行仙圣风。
【南吕】金字经_学仙须学做拼音解读
xué xiān xū xué zuò tiān xiān ,xiū liàn jīn dān xìng mìng quán 。quán ,xī huáng huà guà xiān 。xiān tiān К,míng shī de jué chuán 。
 jīn dān dà yào bú nán qiú ,jiā jiā yǒu zhǒng kě zì xiū 。xiū ,xiū lí dān zào tóu 。wú zhōng yǒu ,kǎn lí diān dǎo shōu 。
 jīn dān miào dào dà shén gōng ,jiàng shōu bái hǔ shè chì lóng 。lóng ,pēng jiān yù dǐng zhōng 。xū yú yòng ,yīn yáng zào huà gōng 。
 shǔ zhū ěr bà bà yōng yōng ,jīng diào huǒ hòu shí yuè gōng 。gōng ,tāi xiān líng biàn tōng 。yīng ér yǒng ,wàn zhēn cháo jiàng gōng 。
 huì guāng míng chè běn lái zōng ,wú biān fǎ jiè yī xìng tōng 。tōng ,chán xīn kōng bú kōng 。rú lái gòng ,lǎo jun1 rú huà tóng 。
 xiū zhēn zǔ xìng fù quán zhēn ,zì zài xiāo yáo wù wài rén 。rén ,wú tān wú huì chēn 。zhǎng shēng shì ,xìng huā zhī shàng chūn 。
 shàn gōng bā bǎi háng sān qiān ,sì hǎi áo yóu dù yǒu yuán 。yuán ,jiǔ zhòng dān zhào xuān 。chéng luán hè ,bān háng liè yù qián 。
 jiàn wén zhī jiào zǒng xiū tí ,wù dé zhēn kōng jí dì guī 。guī ,kān pò zào huà jī 。fēi nán yì ,yǒng jié tiān dì qí 。
 tiān jī xiè lòu miǎn zhū gōng ,bú shì xún cháng qián huì tōng 。tōng ,sǎo chú guī zhèng zōng 。qín xiū fèng ,huà háng xiān shèng fēng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【南吕】金字经_学仙须学做原文,【南吕】金字经_学仙须学做翻译,【南吕】金字经_学仙须学做赏析,【南吕】金字经_学仙须学做阅读答案,出自未知作者的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.gz42.com/shi/60352.html

诗词类别

未知作者的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语